Recht op een tolk?

Wie heeft er recht op een tolk?

Als je doof bent, ernstig slechthorend, doofblind of plotsdoof dan heb  je er recht op, om de hulp van een tolk in te roepen. Je hebt dus recht op een tolkvoorziening, zoals dat genoemd wordt. Je hoeft zelf niet te betalen voor die hulp van een tolk.  Je kunt een tolkvoorziening aanvragen voor privé-situaties, werk of onderwijs.

Hoeveel uren?
Leefuren:
Een doof of slechthorend persoon heeft recht op 30 tolkuren per jaar voor privé-situaties. Een doofblinde persoon heeft recht op 168 leefuren per jaar. De vergoeding voor tolkuren in de privé-situatie geldt telkens voor één kalenderjaar, en wordt jaarlijks automatisch verlengd. Deze leefuren zijn voor alle privé-situaties waar communicatie nodig is en die buiten een werk- of onderwijssituatie vallen. Je kunt daarbij denken aan bezoeken aan de huisarts, notaris, ouderavonden, trouwerij, begrafenis, etc. In uitzonderlijke situaties kun je meer uren toegewezen krijgen, maar die dien je vooraf aan te vragen bij het zorgkantoor. Bij deze aanvraag moet duidelijk zijn: wat de reden is van deze extra uren en het aantal uren dat u nodig denkt te hebben. 

Werkuren:

"Een doof of slechthorend persoon heeft recht op een tolk voor maximaal 15 % van het totale aantal uren dat hij/zij werkt. Als je dus fulltime werkt, hebt je recht op 15% x 40 uur = 6 tolkuren per werkweek. Als je daar niet genoeg aan hebt, kun je bij je UWV-kantoor gemotiveerd een verzoek om extra uren indienen.
Deze werkuren zijn bijvoorbeeld te gebruiken bij vergaderingen, functioneringsgesprekken, personeelsuitjes, bijscholingen, etc.

Onderwijsuren:

Afhankelijk van je onderwijssituatie wordt bepaald hoeveel onderwijsuren je kunt krijgen. In principe krijg je een volledige tolkvoorziening, dus 100%. Dat betekent dat je alle onderwijsuren krijgt vergoed. Een tolk Gebarentaal in de onderwijssituatie is bedoeld voor alle situaties die voorkomen op je opleiding: lessen, colleges, werkcolleges, een excursie of studiereis. Je moet wel een opleiding volgen aan een ‘normale’, erkende onderwijsinstelling.

Hoe kun je tolkuren aanvragen?
Leefuren:
De tolkvoorziening voor privé-situaties kun je aanvragen bij:

Menzis Zorgkantoor
Team doventolken
Postbus 477
7500 AL ENSCHEDE

Telefoon: 088 - 2229006
Fax: 053 - 4853549
Teksttelefoon: 053 - 4853489
E-mail: doventolken@menzis.nl
Website: www.menziszorgkantoren.nl

Je ontvangt dan een aanvraagformulier dat je ingevuld moet terugsturen. Het aanvraagformulier kun je hier ook alvast downloaden.
Bij de aanvraag is een verklaring van de huisarts voldoende. Deze moet wel duidelijk aangeven dat een tolk nodig is.
Houd er rekening mee dat het aanvragen van een tolkvoorziening enkele weken kan duren!

Werkuren:

De tolkvoorziening voor de werksituatie kun je aanvragen bij het UWV-kantoor in de buurt van waar je woont. Kijk daarvoor op deze pagina.
Het aanvraagformulier werkuren kun je hier downloaden.
Houd er rekening mee dat het aanvragen van een tolkvoorziening enkele weken kan duren!

Onderwijsuren:

De tolkvoorziening voor de onderwijssituatie kun je aanvragen bij het UWV-kantoor in de buurt van waar je woont. Kijk daarvoor op deze pagina.
Je kunt hier ook het aanvraagformulier onderwijsvoorzieningen downloaden.
Vraag de uren ruim voor het begin van het schooljaar aan. Houd er rekening mee dat het aanvragen van een tolkvoorziening enkele weken kan duren! Elk school- of cursusjaar moet je de uren opnieuw aanvragen, de uren lopen niet automatisch door in het volgende schooljaar. Goed om te weten: er moet ook een deel van het aanvraagformulier door de school zelf worden ingevuld.