Overzicht handige links

Nederlandse Beroepsvereniging Tolken Gebarentaal (NBTG)

Stichting Register Tolken Gebarentaal (RTG)

Tolknet

Doof.nl

Wikipedia - Doventolk

Opleiding Leraar / Tolk NGT

GGMD

Nederlands Gebarencentrum

Woord en gebaar

Dovenschap

Stichting Plotsdoven

Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden

Federatie van Ouders van Dove Kinderen (FODOK)

Spelbegeleiding