Het beroep Tolk Nederlandse Gebarentaal

Wat doet een tolk gebarentaal?
Een tolk gebarentaal verzorgt de communicatie tussen dove en horende mensen. Net zoals horende mensen gesproken taal gebruiken, gebruiken veel dove mensen gebarentaal om te communiceren. De tolk vertaalt alles wat er gezegd wordt in gebarentaal. Andersom vertaalt de tolk ook van gebarentaal naar gesproken taal voor mensen die de gebarentaal niet beheersen.

Dove mensen hebben verschillende vormen van communiceren, zoals onder meer Nederlandse Gebarentaal (NGT) en Nederlands met ondersteunende Gebaren (NmG). Sommige dove mensen geven de voorkeur aan spreken en spraakafzien om te communiceren. Sommige tolken gebarentaal tolken ook voor doofblinde mensen d.m.v. vier handen gebaren en/of vingerspellen in de hand. De tolk vertaalt de originele boodschap in een van deze communicatievormen.

Waar werkt een tolk gebarentaal?
Een tolk gebarentaal werkt overal waar communicatie nodig is en gevraagd wordt tussen dove of slechthorende mensen en horende mensen. De situaties lopen uiteen van een doktersbezoek, een vergadering, een kerkdienst tot een (inter)nationaal congres.

Opleiding
In 1984 is de eerste eenjarige parttime opleiding voor tolken gebarentaal gestart. Later werd de opleiding via twee, naar drie jaar verlengd. Deze opleiding is in 1996 stop gezet. In 1997 is er een nieuwe opleiding leraar / tolk NGT gestart aan de Hogeschool van Utrecht. Dit is een vierjarige (HBO) opleiding.